0708813692

Tessans Helande

Medium och Medialvägledare

Reiki Healing

 

Hos mig går det bra att använda din 

friskvårdspeng.....

Reiki Healingen är en självläkande energi för kroppen. Den ger vår kropp en chans till egen självläkning och att hitta tillbaka till den naturliga kraften. Det är en kraftfull men även en underbar behandling.
Det är en mjuk men samtidigt en effektiv behandlingsform vid tex. Smärta, stress, ångest samt vid fysiska och mentala spänningar. Reikin fyller på vårat energiförråd.
All healing energi startar oftast processer i kroppen och inom oss som kan vara bra att vara beredd på, saker kommer upp till ytan inom oss som vi sedan kan berabeta och jobba vidare på för att läka. Detta är lika kraftfullt på distans som det är vid ett fysiskt möte. 

 

Det finns forskning som visar att Reiki är en holistisk och hälsofrämjande metod, jag själv anser att den borde få ta större plats inom vården. Det går att hitta mycket information om Reiki och en bra sida är Reikiförbundets sida. 

 

Men det är fortfarande viktigt att vid allvarliga sjukdomstillstånd så ska du alltid söka läkarvård i första hand. Lika så om man vill kompletera med Reiki så ska man alltid fullfölja den behandling som läkaren har förskrivit.
 
Reikin är även godkänd som friskvård, så hos mig går det bra att använda ditt friskvårdsbidrag.